Per 2-3-2017 is Stichting International Cultural Promotion een algemeen nut beogende instelling en tevens een culturele ANBI

Nummer Kamer van Koophandel: 68207964

RSIN-nummer:857344523

SBI-code: 94993

Post-/bezoekadres:
Oosterstraat 313/317, 7532SP Enschede

Doelstelling:
Stichting International Culture Promotion bevordert, initieert en ondersteunt initiatieven tot het actief beoefenen, deelnemen en uitdragen van culturele uitingen op nationaal en internationaal vlak.

Middels kort-zowel-langlopende projecten tracht de stichting met haar activiteiten een brede doelgroep vanuit alle sociale klassen, leeftijd en etnische achtergrond aan te spreken en deze actief en passief van cultuur/kunst te laten genieten op een laagdrempelige wijze.

ANBI Format 650 Fondsenwerving Organiaties (pdf)