Onze Missie

Stichting International Culture Promotion bevordert, initieert en ondersteunt initiatieven tot het actief beoefenen, deelnemen en uitdragen van culturele uitingen op nationaal en internationaal vlak.

Het streven…

ICP ontwikkelt activiteiten op het gebied van actieve en passieve kunstbeleving. Met name vinden deze plaats in Nederland en Duitsland, doch ook in bredere zin tracht het internationale samenwerking en 
uitwisseling 
te bevorderen. Voor  het  opzetten  en  realiseren  van  zijn  projecten maakt de stichting gebruik  van  professionele  ondersteuning  uit  het  veld  en  
werkt nauw  samen  met  bestaande  instellingen en  partners  welke werkzaam  zijn op cultureel  gebied. 

Daarnaast begeleid  en  stimuleert ICP bestaande en/of aanstormende  
talenten  op  het  gebied  van  kunst  en  cultuur  in  hun  ontwikkeling en tracht deze een  podium  te  bieden.

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en heeft niemand in dienst. Alle projecten worden begeleid door in te huren professionele krachten , waarbij de inkomsten bepalend zijn over het al dan niet doorgaan van activiteiten.

Klik hier voor Vooruitblik | Beleidsplan

CP-foundation was established in 2017 in the Netherlands. It’s main purpose is initiating and supporting cultural initiatives and promoting international cultural exchange on all levels. Culture-participation and education thereby often fulfill an essential role. In order to achieve the best results in all disciplines ICP works with qualified and experienced professionals guiding the project. In the short time of its existence ICP developed several musical events and venues in Germany and Holland and participated in projects in Italy, Croatia and New York.